BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Opłata prolongacyjna

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz - I piętro , pok. nr 48 - 50, tel. 87 42-41-211, 212, 213.

Inne wskazówki, uwagi:

Opłata prolongacyjna stanowi swego rodzaju oprocentowanie z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego ( podatki : rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, opłata skarbowa i inne opłaty lokalne).

Podstawa prawna:

Dział III Rozdział 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.); Uchwała Nr XXIX/317/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Pisz ( Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 4713)

Data sporządzenia

czwartek, 12 sty 2017 14:19

Data zatwierdzenia

czwartek, 12 sty 2017 16:25

Pliki do pobrania:

Data dodania: czwartek, 12 sty 2017 14:19
Data upublicznienia: czwartek, 12 sty 2017 16:25
Opublikował(a): Renata Puchalska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 674 razy