BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 grudnia 2014 r.

czwartek, 22 sty 2015 09:05
w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2014-2018
Czytaj całość