BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zapytanie złożone przez radnego Andrzeja Zadrogę

wtorek, 26 lut 2019 13:37
w sprawie udzielania zamówień w zakresie odbioru i zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbioru odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz
Czytaj całość