BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

piątek, 16 kwi 2021 16:40
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na "Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych".

Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”

środa, 31 mar 2021 08:13
położonego na działce oznaczonej nr geod. 1149/32, obręb geod. Pisz 1 – miasto, przy ul. Tęczowej.

Zapytanie ofertowe

środa, 27 sty 2021 14:30
Administrator Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja biurowca Administrator Sp. z o. o. w Piszu”.