BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Urząd Miejski w Piszu


Burmistrz - Andrzej Szymborski
Sekretariat Burmistrza - pok. nr 44
tel. 87 42 41 200; centrala wew. 200
Zastępca Burmistrza - Janusz Puchalski
pok. nr 47
tel. 87 44 40 452; centrala wew. 202
Sekretarz - Tomasz Olszewski
pok. nr 41
tel. 87 42 41 203; centrala wew. 203
Skarbnik - Małgorzata Biraga
pok. nr 34
tel. 87 42 41 228; centrala wew. 228

CENTRALA - 423 52 10
 1. Sekretariat Urzędu
  pok. nr 44
  tel. 87 42 41 200; centrala wew. 200
  fax 87 42 35 429

  www.pisz.pl ; pisz@home.pl


 2. >Wydział Organizacyjny

  Naczelnik Wydziału -  Bartłomiej Sienkiewicz
  pok. nr 22
  tel.(87) 42 41 209; centrala. wew.209

  pok. nr 22; 23
  tel. 87 42 41 209; centrala wew.209
  tel. 87 42 41 210; centrala wew.210

  • kadry
   pok. nr 17
   tel. 87 42 41 205; centrala wew.205

  • punkt przyjęcia interesantów
   parter
   tel. 87 42 41 236; centrala wew.236
   fax 87 42 41 238; centrala wew.238
   CENTRALA 87 42 35 210; centrala wew.250

  • zamówienia publiczne
   pok. nr 23
   tel. 87 42 41 210; centrala wew.210

  • obsługa Rady Miejskiej
   pok. nr 9; 10
   tel. 87 42 41 224; centrala wew.224

  • archiwum
   pok. nr 6
   tel. 87 73 09 852; centrala wew.852

  • informatyk
   pok. nr 1
   tel. 87 42 41 218; centrala wew.218

 3. Urząd Stanu Cywilnego

  12-200 Pisz
  Pl. I. Daszyńskiego 7
  tel.
  87 423 28 96
  fax 87 423 28 96
  e-mail: usc@pisz.home.pl

  Kierownik USC -  Magdalena Misierewicz - Obrycka

  Zastępca Kierownika USC - Marcin Marchewka
  tel. 87 423 28 96


 4. Wydział Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki

  Naczelnik Wydziału - Anna Michalak
  pok. nr 53

  87 73 09 853; centrala wew.853

  • sprawy meldunkowe
   pok. nr 26; 27
   tel. 87 42 41 219; centrala wew.219

  • dowody osobiste
   pok. nr 28; 29;30
   tel. 87 42 41 232; centrala. wew.232

  • działalność gospodarcza
   pok. nr 57
   tel. 87 42 41 208; centrala wew.208

  • promocja i turystyka
   pok. nr 55
   tel. 87 73 09 853; centrala wew.853

  • świetlice wiejskie
   pok. nr 55
   tel. 87 42 41 207; centrala wew.207


 5. Pion Ochrony

   Pełnomocnik  do spraw Ochrony Informacji Niejawnych - Łukasz Kowalczuk


 6. Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

  Naczelnik Wydziału - Ewa Rogowska
  pok. nr 63
  tel. 87 73 09 856; centrala wew.856

  Zastępca Naczelnika Wydziału - Marcin Ilewicz
  pok. nr 62
  tel. 87 42 41 215; centrala wew.215

  • warunki zabudowy, przekwalifikowanie działek
   pok. nr 63
   tel. 87 42 41 229; centrala wew.229

  • decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wypisy z planu, decyzje środowiskowe
   pok. nr 63
   tel. 87 42 41 225; centrala wew.225

  • gospodarka nieruchomościami
   pok. nr 58
   tel. 87 73 09 857; centrala wew.857
   pok. nr 59
   tel. 87 42 41 216; centrala wew.216


 7. Wydział Finansowy

  Skarbnik - Małgorzata Biraga
  pok. nr 34
  tel. 87 42 41 228; centrala wew.228

  Zastępca Naczelnika - Katarzyna Małgorzata Banach
   pok. nr 33
  tel. 87 42 41 234; centrala wew.234

  Zastępca Naczelnika - Renata Puchalska
  pok. nr 50
  tel. 87 42 41 214; centrala wew.214

  • księgowość budżetowa
   pok. nr 31, 32
   tel. 87 42 41 227; centrala wew.227

   pok. nr 33
   tel. 87 42 41 234; centrala wew.234

  • podatek od środków transportowych
   pok. nr 48
   tel. 87 42 41 211; centrala wew.211

  • podatki na wsi
   pok. nr 49
   tel. 87 42 41 212; centrala wew.212

  • podatki w mieście
   pok. nr 50
   tel. 87 42 41 213; centrala wew.213

  • użytkowanie wieczyste i dzierżawy
   pok. nr 60
   tel. 87 42 41 217; centrala wew.217


 8. Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

  Naczelnik Wydziału - Elżbieta Sadłowska
  pok. nr 36

  tel. 87 42 41 222; centrala wew.222

  Zastępca Naczelnika Wydziału - Adrian Majkrzak
  pok. nr 20

  tel. 87 42 41 245 ; centrala wew. 245

  • dodatki mieszkaniowe
   pok. nr 19
   tel. 87 42 41 247; centrala wew.247

  • sprawy mieszkaniowe
   pok. nr 37
   tel. 87 42 41 240; centrala wew.240

   pok. nr 38
   tel. 87 42 41 246; centrala wew.246

  • ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo
   pok. nr 38
   tel. 87 42 41 246; centrala wew.246

  • zieleń, oczyszczanie miasta, drogi, oświetlenie, odśnieżanie
   pok. nr 35
   tel. 87 42 41 223; centrala wew.223

  • inwestycje
   pok. nr 20

   tel. 87 42 41 245; centrala wew.245
   pok. nr 21
   tel. 87 42 41 239; centrala wew.239


 9. Samodzielne stanowisko pracy ds. Audytu Wewnętrznego
  pok. nr 18


  Marta Lachowicz
  tel. 87 730 98 58; centrala wew.858
 10. Samodzielne stanowisko pracy ds. BHP
  pok. nr 52


  Monika Stypułkowska
  tel. 87 73 09 854; centrala wew.854


 11. Obsługa prawna Urzędu 
  pok. nr 40


  Zbigniew Waszkiewicz
  tel. 87 42 41 243; centrala wew.243

 12. Samodzielne stanowisko pracy ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  pok. nr 3

  Monika Tykocka  - koordynator
  tel. 87 42 41 233; centrala wew.233


 13. Samodzielne stanowisko pracy ds. Ochrony Danych
   pok. nr  42

  Andrzej Kurpiewski - Inspektor Ochrony Danych
  tel. 87 42 41 231 ; centrala wew. 231

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 16 lip 2003 20:24
Data opublikowania: czwartek, 17 lip 2003 11:31
Data edycji: piątek, 10 paź 2003 15:50
Opublikował(a): Lech Szumowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 111926 razy
Ilość edycji: 43