BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Piszu


Burmistrz - Andrzej Szymborski
Sekretariat Burmistrza - pok. nr 44
tel. 87 42 41 200; centrala wew. 200
Zastępca Burmistrza - Janusz Puchalski
pok. nr 47
tel. 87 44 40 452; centrala wew. 202
Sekretarz - Arkadiusz Kubalewski
pok. nr 41
tel. 87 42 41 203; centrala wew. 203
Skarbnik - Małgorzata Biraga
pok. nr 34
tel. 87 42 41 228; centrala wew. 228

CENTRALA - 423 52 10
 1. Sekretariat Urzędu
  pok. nr 44
  tel. 87 42 41 200; centrala wew. 200
  fax 87 42 35 429

  www.pisz.pl ; pisz@home.pl


 2. Wydział Organizacyjny

  Naczelnik Wydziału - Krystyna Marcińczyk
  pok. nr 22
  tel.87 42 41 209; centrala. wew.209

  pok. nr 22; 23
  tel. 87 42 41 209; centrala wew.209
  tel. 87 42 41 210; centrala wew.210

  • kadry
   pok. nr 17
   tel. 87 42 41 205; centrala wew.205

  • punkt przyjęcia interesantów
   parter
   tel. 87 42 41 236; centrala wew.236
   fax 87 42 41 238; centrala wew.238
   CENTRALA 87 42 35 210; centrala wew.250

  • zamówienia publiczne
   pok. nr 39
   tel. 87 42 41 226; centrala wew.226

  • obsługa Rady Miejskiej
   pok. nr 9; 10
   tel. 87 42 41 224; centrala wew.224

  • archiwum
   pok. nr 6
   tel. 87 73 09 852; centrala wew.852

  • informatyk
   pok. nr 1
   tel. 87 42 41 218; centrala wew.218

 3. Urząd Stanu Cywilnego

  12-200 Pisz
  Pl. I. Daszyńskiego 7
  tel.
  87 423 28 96
  fax 87 423 28 96
  e-mail: usc@pisz.home.pl

  Kierownik USC -  Magdalena Misierewicz - Obrycka

  Zastępca Kierownika USC - Marcin Marchewka
  tel. 87 423 28 96


 4. Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji

  Naczelnik Wydziału - Anna Michalak
  pok. nr 53

  87 73 09 853; centrala wew.853

  • sprawy meldunkowe
   pok. nr 26; 27
   tel. 87 42 41 219; centrala wew.219

  • dowody osobiste
   pok. nr 28; 29;30
   tel. 87 42 41 232; centrala. wew.232

  • działalność gospodarcza
   pok. nr 57
   tel. 87 42 41 208; centrala wew.208

  • promocja i turystyka
   pok. nr 55
   tel. 87 73 09 853; centrala wew.853

  • świetlice wiejskie
   pok. nr 55
   tel. 87 42 41 207; centrala wew.207


 5. Pion Ochrony

   Pełnomocnik  do spraw Ochrony Informacji Niejawnych - Łukasz Kowalczuk


 6. Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

  Naczelnik Wydziału - Ewa Rogowska
  pok. nr 63
  tel. 87 73 09 856; centrala wew.856

  Zastępca Naczelnika Wydziału - Marcin Ilewicz
  pok. nr 62
  tel. 87 42 41 215; centrala wew.215

  • warunki zabudowy, przekwalifikowanie działek
   pok. nr 63
   tel. 87 42 41 229; centrala wew.229

  • decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wypisy z planu, decyzje środowiskowe
   pok. nr 63
   tel. 87 42 41 225; centrala wew.225

  • gospodarka nieruchomościami
   pok. nr 58
   tel. 87 73 09 857; centrala wew.857
   pok. nr 59
   tel. 87 42 41 216; centrala wew.216


 7. Wydział Finansowy

  Skarbnik - Małgorzata Biraga
  pok. nr 34
  tel. 87 42 41 228; centrala wew.228

  Zastępca Naczelnika - Katarzyna Małgorzata Banach
  pok. nr 33
  tel. 87 42 41 234; centrala wew.234

  Zastępca Naczelnika - Renata Puchalska
  pok. nr 50
  tel. 87 42 41 214; centrala wew.214

  • księgowość budżetowa
   pok. nr 31, 32
   tel. 87 42 41 227; centrala wew.227

   pok. nr 33
   tel. 87 42 41 234; centrala wew.234

  • podatek od środków transportowych
   pok. nr 48
   tel. 87 42 41 211; centrala wew.211

  • podatki na wsi
   pok. nr 49
   tel. 87 42 41 212; centrala wew.212

  • podatki w mieście
   pok. nr 50
   tel. 87 42 41 213; centrala wew.213

  • użytkowanie wieczyste i dzierżawy
   pok. nr 60
   tel. 87 42 41 217; centrala wew.217


 8. Wydział Gospodarki Komunalnej

  Naczelnik Wydziału - Elżbieta Sadłowska
  pok. nr 36

  tel. 87 42 41 222; centrala wew.222

  Zastępca Naczelnika Wydziału - 
  pok. nr

  tel.  ; centrala wew.

  • dodatki mieszkaniowe
   pok. nr 19
   tel. 87 42 41 247; centrala wew.247

  • sprawy mieszkaniowe
   pok. nr 37
   tel. 87 42 41 240; centrala wew.240

   pok. nr 38
   tel. 87 42 41 246; centrala wew.246

  • ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo
   pok. nr 38
   tel. 87 42 41 246; centrala wew.246

  • zieleń, oczyszczanie miasta, drogi, oświetlenie, odśnieżanie
   pok. nr 35
   tel. 87 42 41 223; centrala wew.223

  • gospodarka odpadami komunalnymi
   pok. nr 3
   tel. 87 42 41 233; centrala wew.233

 9. Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy

  Naczelnik Wydziału - Adrian Majkrzak
  pok. nr 20

  tel. 87 42 41 245; centrala wew.245
  pok. nr 21
  tel. 87 42 41 239; centrala wew.239


 10. Samodzielne stanowisko pracy ds. Audytu Wewnętrznego
  pok. nr 18


  Marta Lachowicz
  tel. 87 730 98 58; centrala wew.858
 11. Samodzielne stanowisko pracy ds. BHP
  pok. nr 52


  Monika Stypułkowska
  tel. 87 73 09 854centrala wew.854


 12. Obsługa prawna Urzędu 
  pok. nr 42


  Zbigniew Waszkiewicz
  tel. 87 42 41 243; centrala wew.243

 13. Samodzielne stanowisko pracy ds. Ochrony Danych
   pok. nr  40

  Andrzej Kurpiewski - Inspektor Ochrony Danych
  tel. 87 42 41 231 ; centrala wew. 231
Data powstania: środa, 16 lip 2003 20:24
Data opublikowania: czwartek, 17 lip 2003 11:31
Data edycji: piątek, 10 paź 2003 15:50
Opublikował(a): Lech Szumowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 120396 razy
Ilość edycji: 43