BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Piszu


Burmistrz - Andrzej Szymborski
Sekretariat Burmistrza - pok. nr 44
tel. 87 42 41 200
Zastępca Burmistrza - Janusz Puchalski
pok. nr 47
tel. 87 42 41 200
Sekretarz - wakat
pok. nr 41
tel. 87 42 41 203
Skarbnik - Małgorzata Biraga
pok. nr 34
tel. 87 42 41 228

CENTRALA - 87 423 52 10
 1. Sekretariat Urzędu
  pok. nr 44
  tel. 87 42 41 200
  fax 87 42 35 429

  www.pisz.pl ; pisz@home.pl


 2. Wydział Organizacyjny

  Naczelnik Wydziału - Krystyna Marcińczyk
  pok. nr 22
  tel. 87 42 41 209

  pok. nr 22; 23
  tel. 87 42 41 209
  tel. 87 42 41 210

  • kadry
   pok. nr 17
   tel. 87 42 41 205

  • punkt przyjęcia interesantów
   parter
   tel. 87 42 41 236
   fax 87 42 41 238
   CENTRALA 87 42 35 210

  • zamówienia publiczne
   pok. nr 39
   tel. 87 42 41 226

  • obsługa Rady Miejskiej
   pok. nr 9; 10
   tel. 87 42 41 224

  • archiwum
   pok. nr 6
   tel. 87 73 09 852

  • informatyk
   pok. nr 1
   tel. 87 42 41 218

 3. Urząd Stanu Cywilnego

  tel.
  87 423 28 96
  fax 87 423 28 96
  e-mail: usc@pisz.home.pl

  Kierownik USC -  Magdalena Misierewicz - Obrycka

  Zastępca Kierownika USC - Marcin Marchewka
  tel. 87 423 28 96


 4. Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji

  Naczelnik Wydziału - Anna Michalak
  pok. nr 53

  87 73 09 853

  • sprawy meldunkowe
   pok. nr 26; 27
   tel. 87 42 41 219

  • dowody osobiste
   pok. nr 28; 29;30
   tel. 87 42 41 232

  • działalność gospodarcza
   pok. nr 57
   tel. 87 42 41 208

  • promocja i turystyka
   pok. nr 55
   tel. 87 73 09 853

  • świetlice wiejskie
   pok. nr 55
   tel. 87 42 41 207


 5. Pion Ochrony

   Pełnomocnik  do spraw Ochrony Informacji Niejawnych -


 6. Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

  Naczelnik Wydziału - Marcin Ilewicz
  pok. nr 62
  tel. 87 42 41 215

  • warunki zabudowy, przekwalifikowanie działek
   pok. nr 63
   tel. 87 42 41 229

  • decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wypisy z planu, decyzje środowiskowe
   pok. nr 63
   tel. 87 42 41 225

  • gospodarka nieruchomościami
   pok. nr 58
   tel. 87 73 09 857
   pok. nr 59
   tel. 87 42 41 216


 7. Wydział Finansowy

  Skarbnik - Małgorzata Biraga
  pok. nr 34
  tel. 87 42 41 228

  Zastępca Naczelnika - Katarzyna Małgorzata Banach
  pok. nr 33
  tel. 87 42 41 234

  Zastępca Naczelnika - Renata Puchalska
  pok. nr 50
  tel. 87 42 41 214

  • podatek od środków transportowych
   pok. nr 48
   tel. 87 42 41 211

  • podatki na wsi
   pok. nr 49
   tel. 87 42 41 212

  • podatki w mieście
   pok. nr 50
   tel. 87 42 41 213

  • użytkowanie wieczyste i dzierżawy
   pok. nr 60
   tel. 87 42 41 217

  księgowość budżetowa
  pok. nr 31, 32
  tel. 87 42 41 227

  pok. nr 33
  tel. 87 42 41 234
 8. Wydział Gospodarki Komunalnej

  Naczelnik Wydziału - Elżbieta Sadłowska
  pok. nr 36

  tel. 87 42 41 222

  Zastępca Naczelnika Wydziału - Michał Trusewicz 
  pok. nr 7

  tel.  87 42 41 249

  • dodatki mieszkaniowe
   pok. nr 37
   tel. 87 42 41 240

  • sprawy mieszkaniowe
   pok. nr 37
   tel. 87 42 41 240

  • ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo
   pok. nr 38
   tel. 87 42 41 246

  • zieleń, oczyszczanie miasta, drogi, oświetlenie, odśnieżanie
   pok. nr 12
   tel. 87 42 41 223

  • gospodarka odpadami komunalnymi
   pok. nr 8
   tel. 87 42 41 233

 9. Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy

  Naczelnik Wydziału - Adrian Majkrzak
  pok. nr 20

  tel. 87 42 41 245
  pok. nr 21
  tel. 87 42 41 239


 10. Samodzielne stanowisko pracy ds. Audytu Wewnętrznego
  pok. nr 18


  Marta Lachowicz
  tel. 87 730 98 58
 11. Samodzielne stanowisko pracy ds. BHP
  pok. nr 52


  Monika Stypułkowska
  tel. 87 73 09 854


 12. Obsługa prawna Urzędu 
  pok. nr 42


  Zbigniew Waszkiewicz
  tel. 87 42 41 243

 13. Samodzielne stanowisko pracy ds. Ochrony Danych
   pok. nr  40

  Andrzej Kurpiewski - Inspektor Ochrony Danych
  tel. 87 42 41 231
Data powstania: środa, 16 lip 2003 20:24
Data opublikowania: czwartek, 17 lip 2003 11:31
Data edycji: piątek, 10 paź 2003 15:50
Opublikował(a): Lech Szumowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 134647 razy
Ilość edycji: 46