BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6220.1.9.2011

dotyczące oceny oddziaływania na środowisko

Zawiadamia się zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kocioł Duży, na działkach nr 159/2 i nr 160, położonych w obrębie Kocioł Duży, gmina Pisz i działce nr 46, położonej w obrębie Stare Guty, gmina Pisz, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania, w pok. 63 tut. Urzędu. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: piątek, 2 wrz 2011 09:29
Data opublikowania: piątek, 2 wrz 2011 15:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 paź 2011 12:52
Opublikował(a): Dariusz Laskowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1208 razy