BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na zagospodarowanie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 298/20, 298/37, 297/4 i 296/2 przy ul. Gdańskiej w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 2 września 2011 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 271176-2011 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 298/20, 298/37, 297/4 i 296/2 przy ul. Gdańskiej w Piszu. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert - 19 września 2011 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.
Data powstania: piątek, 2 wrz 2011 13:02
Data opublikowania: piątek, 2 wrz 2011 15:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 wrz 2011 10:32
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1463 razy