BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 19/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 19 lutego 2004 roku

Powołanie komisji przetargowej
Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. Z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1

Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie
działki oznaczonej nr 37 o pow. 4.400 m2, położonej we wsi Kocioł Duży gm. Pisz w składzie:

1. Przewodniczący komisji – Olszak Stanisław
2. Członek komisji - Wnęta Grażyna
3. Członek komisji - Żmijewska Ewa

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: środa, 24 mar 2004 14:09
Data opublikowania: środa, 24 mar 2004 14:17
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 2152 razy