BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-zręcznościowych na placach zabaw położonych na terenie gminy i miasta Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-zręcznościowych na placach zabaw położonych na terenie gminy i miasta Pisz”, zostało złożonych dziesięć ofert, w tym pięć niepodlegających odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Józefa Kozłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Józef Kozłowski z siedzibą w Tychowie 16, za łączną cenę 80.890,95 zł brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymaganie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 2
FRAJDA s.c. G. Fabian, A. Makowiecka
Konopnica 273
21-030 Motycz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 2: (80 890,95 : 91 679,28)x100x4 = 352,92 pkt
Razem
352,92 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 4
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS J. Oziębło
ul. Poniatowskiego 28
37-500 Jarosław
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 4: (80 890,95 : 85 593,24)x100x4 = 378,04 pkt
Razem
378,04 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 6
NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński
Grom 36
12-130 Pasym
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 6: (80 890,95 : 98 818,20)x100x4 = 327,44 pkt
Razem
327,44 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 7
FREE KIDS s.c. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski
Trzęsowice 32
55-106 Zawonia
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 7: (80 890,95 : 82 762,27)x100x4 = 390,96 pkt
Razem
390,96 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 9
Józef Kozłowski
Tychowo 16
76-100 Sławno
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 9: (80 890,95 : 80 890,95)x100x4 = 400,00 pkt
Razem
400,00 pkt


Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 1
AVIS s.c. Ekologiczne Place Zabaw M. Małecki, K. Małecka
ul. Turystyczna 106
20-230 Lublin

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 3
Zakład Stolarski Waldemar Nowak
Zębowo, ul. Lipowa 22
64-310 Lwówek

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 5
MAGIC GARDEN Daniel Gacek
ul. Mieleńska 27
88-170 Pakość

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 8
MAJA Ewelina Piotrowska
ul. Kopernika 10
07-320 Małkinia Górna

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 10
SURTEX Andrzej Grota
ul. Limbowa 3/2
81-520 Gdynia
Data powstania: piątek, 16 wrz 2011 11:53
Data opublikowania: piątek, 16 wrz 2011 14:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 wrz 2011 10:37
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1372 razy