BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na budowę ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Pisz”, zostało złożonych dziewięć ofert, w tym osiem niepodlegających odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum firm: Zakład Remontowo-Budowlany Stefan Zajk z siedzibą w Piszu, przy ul. Słonecznej 51 oraz RZOŃCA Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Józef Rzońca z siedzibą w Łomży, przy ul. Żabiej 2A, za łączną cenę 2.886.042,42 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
EKOMELBUD S.A. w Mrągowie
ul. Lubelska 42
11-700 Mrągowo
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 1 (2 886 042,42 : 3 980 930,72)x100x4 = 290,00 pkt
Razem:
290,00 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.
Marcinkowo 156
11-700 Mrągowo
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 2 (2 886 042,42 : 3 732 362,68)x100x4 = 309,28 pkt
Razem:
309,28 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Budowlane M. Minikowicz, M. Minikowicz sp. j.
ul. I Dywizji im. T. Kościuszki 8A/1
11-500 Giżycko
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 3 (2 886 042,42 : 5 692 163,06)x100x4 = 202,80 pkt
Razem:
202,80 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 4
PHU GROT Jacek Olszewski
ul. Czerniewskiego 16
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 4 (2 886 042,42 : 3 479 555,13)x100x4 = 331,76 pkt
Razem:
331,76 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 5
Spółdzielnia Budowlanych SKOMAND
ul. Wojska Polskiego 71A
19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 5 (2 886 042,42 : 4 394 389,56)x100x4 = 262,72 pkt
Razem:
262,72 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 6
Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ALMA Piotr Sokołowski
ul. Łukasiewicza 3
19-300 Ełk
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EXPORT-IMPORT TOM Tomasz Orpik
ul. 11 Listopada 10A
19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 6 (2 886 042,42 : 3 620 000,00)x100x4 = 318,88 pkt
Razem:
318,88 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 7
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa CHEMI-PLON Sp. z o.o.
ul. Suwalska 27
11-500 Giżycko
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 7 (2 886 042,42 : 3 232 891,41)x100x4 = 357,08 pkt
Razem:
357,08 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 8
Konsorcjum firm:
Zakład Remontowo-Budowlany Stefan Zajk
ul. Słoneczna 51
12-200 Pisz
RZOŃCA Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Józef Rzońca
ul. Żabia 2A
18-400 Łomża
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 8 (2 886 042,42 : 2 886 042,42)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt

Wykonawca, którego oferta została odrzucona:

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 9
Konsorcjum firm:
KALINOWSKI & CO Zbigniew Kalinowski
ul. Wojska Polskiego 86/5
12-200 Pisz
TAMA Farby-Lakiery Sp. z o.o.
ul. Olsztyńska 3
12-200 Pisz
Data powstania: czwartek, 22 wrz 2011 14:22
Data opublikowania: czwartek, 22 wrz 2011 14:53
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 wrz 2011 09:58
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1422 razy