BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza informuje, że komisja przetargowa przeprowadziła w dniu
16 września 2011 r. o godzinie 12.00, w sali nr 62 budynku Urzędu Miejskiego w Piszu
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej
własność Gminy Pisz, położonej w Piszu przy ul. Rybackiej. oznaczonej nr geodezyjnymi
działek 486/1,487/9 o powierzchni 186 m2, objętej Księgami Wieczystymi KW Nr
OL1P/00013024/2 i OL1P/00020900/9,

1. Cena wywoławcza nieruchomości będącej przedmiotem przetargu została ustalona na
kwotę 85.000 zł.
2. Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.

Data powstania: piątek, 23 wrz 2011 12:52
Data opublikowania: piątek, 23 wrz 2011 15:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 paź 2011 07:31
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1163 razy