BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomość do wydzierżawienia w drodze przetargu.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Warszawska,
-Numer działki -część 431/43
-Numer KW- 12764,
-Powierzchnia nieruchomości ogółem-26.300 m2,
-Opis nieruchomości-teren na użytkowanie rolne (Ł.kl.IV)
-Roczna wysokość czynszu- 152zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia
na jeden rok w drodze przetargu.
2.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem, zgodnie ze studium stanowi teren
zieleni nieuporządkowanej w północnej części ogródki, położona jest w obszarze,
gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2004 r.,
na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO PB S.A.
O/Pisz lub w kasie Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 30 marca 2004 r.
do dnia 19 kwietnia 2004 r.
Data powstania: środa, 31 mar 2004 09:33
Data opublikowania: czwartek, 1 kwi 2004 10:52
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 kwi 2004 07:19
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1450 razy