BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

CZYNNE PRAWO WYBORCZE Obywateli Unii Europejskiej
INFORMACJA – CZYNNE PRAWO WYBORCZE
Obywateli Unii Europejskiej


Obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz, zgodnie z prawem, stale zamieszkuje na obszarze gminy może uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanych w Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem, że najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2004r. złoży w urzędzie gminy wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców.

Do wniosku należy załączyć:
1.kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
2.pisemną deklarację, w której wnioskodawca poda: swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania w Polsce, nazwę okręgu wyborczego albo miejscowości w państwie swojego pochodzenia, gdzie jest umieszczony w rejestrze wyborców, oświadczenie, że zamierza korzystać z czynnego prawa wyborczego tylko w Polsce oraz oświadczenie, że w państwie swojego pochodzenia nie został pozbawiony czynnego prawa wyborczego.


Druki wniosków i deklaracji można uzyskać w Urzędach Miast i Gmin.

Obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który nie zostanie wpisany do stałego rejestru wyborców zgodnie z powyższymi zasadami nie będzie mógł uczestniczyć w wyborach.
Data powstania: środa, 31 mar 2004 12:06
Data opublikowania: czwartek, 1 kwi 2004 10:54
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 kwi 2004 12:02
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1695 razy