BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzewZgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Pisz podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono dane o wniosku dotyczącym usunięcia drzew rosnących przy drodze powiatowej nr 40253 Kocioł-Rakowo-Szymki.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 57.
Ewentualne uwagi czy wnioski proszę kierować na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Piszu oraz umieszczono na stronie internetowej od dnia 02.04.2004 r.
do dnia 22.04.2004 r.
Data powstania: czwartek, 1 kwi 2004 12:27
Data opublikowania: czwartek, 1 kwi 2004 17:07
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 kwi 2004 09:55
Opublikował(a): Henryk Skrodzki
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1600 razy