BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu.

Wydzierżawienie działki rolnej położonej w obrębie Jagodne gmina Pisz.
Burmistrz Gminy i Miasta Pisz ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na
wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości - Jagodne , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania na cele rolne ,
- Numer działki - 62/5
- Powierzchnia działki - 6.073 m2,
- Numer KW - 14179
- Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego - 50,-zł. /brutto/
- Wadium - 10,-zł.


1. Przetarg odbędzie się dnia 27 kwietnia 2004 r. o godz. 11 00 w sali nr 58
w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres dwóch lat.
3. Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego .W opracowanym studium na terenie działki przewiduje się
budowę obwodnicy północno-wschodniej dla miasta Pisz.
4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września
każdego roku na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609
w PKO BP S.A. O)Pisz lub w kasie tut. Urzędu.
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub
zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
6. Niezawarcie umowy dzierżawy, powoduje przepadek wadium na rzecz
ogłaszającego przetarg.
7. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu podane wyżej
lub w kasie tutejszego Urzędu pok. nr 51 do dnia 27 kwietnia 2004r.
do godz. 10 30.
Data powstania: poniedziałek, 5 kwi 2004 10:54
Data opublikowania: poniedziałek, 5 kwi 2004 13:19
Data przejścia do archiwum: środa, 28 kwi 2004 08:38
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1494 razy