BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 11-01-2012 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

- Położenie nieruchomości - Kociołek Szlachecki, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 127/16
- Numer działki - cz. dz. nr 127/20
- Powierzchnia działki - 150 m2
- Numer KW - 26497
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 75 zł + 23 % VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest
do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.
2. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
12 stycznia 2012 r. do dnia 01 lutego 2012 r.
Data powstania: czwartek, 12 sty 2012 11:13
Data opublikowania: piątek, 13 sty 2012 14:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 lut 2012 07:14
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1058 razy