BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

USUNIĘCIE DRZEW

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Pisz podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono dane o wniosku dotyczącym usunięcia drzew rosnących na działce nr 34/4, położonej we wsi Maldanin gm.Pisz.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu, ul.Gizewiusza 5, pokój nr 57.
Ewentualne uwagi czy wnioski proszę kierować na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu, ul.Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń – UGiM w Piszu, Sołectwa wsi Maldanin oraz umieszczono na stronie internetowej od dnia 06.04.2004 r. do dnia 26.04.2004 r.
Data powstania: poniedziałek, 5 kwi 2004 14:04
Data opublikowania: poniedziałek, 5 kwi 2004 15:02
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 kwi 2004 08:35
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1392 razy