BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 17-01-2012 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 201r. Nr 102, poz651 z późniejszymi zmianami ).

- Położenie nieruchomości - Kwik, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do zagospodarowania bez prawa
ogrodzenia z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu
- Numer działki - cz.159/2
- Powierzchnia nieruchomości - 250 m2,
- Numer KW - 13682
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 150 zł + 23 % VAT,


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko -Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42)
do wydzierżawienia na okres do dwóch lat w drodze bezprzetargowej.
2.Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania
zagospodarowania przestrzennego – teren położony w strefie ochronnej jeziora.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
18 stycznia 2012 r. do dnia 08 lutego 2012 r.
Data powstania: środa, 18 sty 2012 09:00
Data opublikowania: środa, 18 sty 2012 11:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 lut 2012 08:02
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1046 razy