BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2004 r , Nr 6, poz. 41/ oraz art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 05-04-2004r wpłynął wniosek Urzędu Gminy i Miasta w Piszu dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na wykonania zasilania awaryjnego ciepłowni miejskiej w Piszu przy ul. Jagodnej w energię elektryczną, na działkach nr 1129/14, 1132, 1135, 1134, 1128/4.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu, ul.Gizewiusza 5 pok. Nr 20.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.Data powstania: środa, 7 kwi 2004 08:32
Data opublikowania: środa, 7 kwi 2004 12:31
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 kwi 2004 18:36
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1485 razy