BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 24 stycznia 2012 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651 z późniejszymi zmianami /

- Położenie nieruchomości - Wielki Las, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
jako ogródek
- Numer działki - 12/6
- Powierzchnia działki - 1.536 m2
- Numer KW - OL1P/00008985/8
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 307 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do
wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.
2. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego istnieje możliwość
zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę zagrodową.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
25 stycznia 2012 r. do dnia 15 lutego 2012 r.
Data powstania: czwartek, 26 sty 2012 10:49
Data opublikowania: czwartek, 26 sty 2012 13:23
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 lut 2012 09:35
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1156 razy