BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości do wydzierżawienia.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./
- Opis nieruchomości - tereny do wydzierżawienia pod ogródki,
-Położenie nieruchomości-Pisz, ul.Gołębia,nr dz. część -1602/1, pow.- 1703m2, KW 13023,
-Roczna wysokość czynszu - 100,-zł,
-Położenie nieruchomości-Pisz, ul. Żurawia,nr dz. część -1602/1, pow. 825m2, KW 13023,
- Roczna wysokość czynszu - 80,-zł.

1.Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia
do 31.12.2004 r. w drodze bezprzetargowej dla właścicieli działek przyległych.
2. Nieruchomości wymienione w wykazie zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod obwodnicę, położone są
w obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września 2004 roku,
na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 54-10204753-0000-0202-0006-0277 w PKO
PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 06 kwietnia 2004 r.
do dnia 27 kwietnia 2004 r.
Data powstania: środa, 7 kwi 2004 09:13
Data opublikowania: środa, 7 kwi 2004 12:32
Data przejścia do archiwum: środa, 28 kwi 2004 08:38
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1454 razy