BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 01-02-2012 r.


W Y K A Z
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651 z późniejszymi zmianami )


- Położenie nieruchomości - obręb Szczechy Wielkie, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
na składowanie drewna
- Numer działki - cz. 29/4
- Powierzchnia działki - 4.500 m2
- Numer KW - 13734
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 1.000 zł + 23 % VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/205/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na
terenie gmina Pisz, do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.
2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
części wsi Szczechy Wielkie zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/252/04
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w/w nieruchomość
stanowi teren lasu i zadrzewień, zieleni izolacyjnej i drogi.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
02 lutego 2012 r. do dnia 23 lutego 2012 r.
Data powstania: piątek, 3 lut 2012 08:21
Data opublikowania: piątek, 3 lut 2012 12:20
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 lut 2012 07:29
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1267 razy