BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości do wydzierzawienia.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./
-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Kwiatowa
-Numer działki - część 506/4,
-Numer KW - 13024
-Powierzchnia nieruchomości - 10 m2,
-Opis nieruchomości - teren pod kioskiem z prasą.
-Roczna wysokość czynszu - 1.052zł + 22% VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia
do 31.12.2004 r. dla właściciela usytuowanego na przedmiotowej działce kiosku z prasą.
2.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz przeznaczona jest pod trasę wewnętrznej
obwodnicy, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do dnia 30 września 2004 roku,
na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277
w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 09 kwietnia 2004 r.
do dnia 29 kwietnia 2004 r..
Data powstania: piątek, 9 kwi 2004 10:38
Data opublikowania: piątek, 9 kwi 2004 15:50
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 kwi 2004 12:28
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1381 razy