BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz – zadanie nr 1 (wycena lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie)
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz – zadanie nr 1 (wycena lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie)”, zostały złożone cztery oferty niepodlegające odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Tadeusza Kmieć prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć z siedzibą w Kolnie, przy ul. 11 Listopada 15, za łączną cenę 7.280,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
Katarzyna Kwiatek
ul. Zagajnikowa 1/9
05-500 Piaseczno
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednego lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie – 100 %):
Oferta nr 2 (182,00 : 799,50)x100x4 = 91,04 pkt
Razem:
91,04 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
Wycena Nieruchomości Wiesława Katarzyna Figurska-Sitarska
ul. Gen. W. Andersa 12 lok. 4
00-201 Warszawa
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednego lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie – 100 %):
Oferta nr 3 (182,00 : 300,00)x100x4 = 242,68 pkt
Razem:
242,68 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 4
RIW-Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Kajki 7/6
10-546 Olsztyn
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednego lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie – 100 %):
Oferta nr 4 (182,00 : 239,85)x100x4 = 303,52 pkt
Razem:
303,52 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 6
Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć
ul. 11 Listopada 15
18-500 Kolno
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednego lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie – 100 %):
Oferta nr 6 (182,00 : 182,00)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt
Data powstania: czwartek, 16 lut 2012 13:25
Data opublikowania: czwartek, 16 lut 2012 13:51
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 lut 2012 07:29
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1093 razy