BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz – zadanie nr 3 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych)
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz – zadanie nr 3 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych)”, zostały złożone cztery oferty niepodlegające odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Tadeusza Kmieć prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć z siedzibą w Kolnie, przy ul. 11 Listopada 15, za łączną cenę 5.965,50 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
Katarzyna Kwiatek
ul. Zagajnikowa 1/9
05-500 Piaseczno
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości gruntowej niezabudowanej – 100 %):
Oferta nr 2 (119,31 : 799,50)x100x4 = 59,68 pkt
Razem:
59,68 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
Wycena Nieruchomości Wiesława Katarzyna Figurska-Sitarska
ul. Gen. W. Andersa 12 lok. 4
00-201 Warszawa
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości gruntowej niezabudowanej – 100 %):
Oferta nr 3 (119,31 : 250,00)x100x4 = 190,88 pkt
Razem:
190,88 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 4
RIW-Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Kajki 7/6
10-546 Olsztyn
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości gruntowej niezabudowanej – 100 %):
Oferta nr 4 (119,31 : 190,65)x100x4 = 250,32 pkt
Razem:
250,32 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 7
Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć
ul. 11 Listopada 15
18-500 Kolno
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości gruntowej niezabudowanej – 100 %):
Oferta nr 7 (119,31 : 119,31)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt
Data powstania: czwartek, 16 lut 2012 13:27
Data opublikowania: czwartek, 16 lut 2012 13:50
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 lut 2012 07:29
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1086 razy