BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz – zadanie nr 6 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej)
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz – zadanie nr 6 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej)”, zostały złożone trzy oferty niepodlegające odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez RIW-Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Kajki 7/6, za łączną cenę 29.520,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
Katarzyna Kwiatek
ul. Zagajnikowa 1/9
05-500 Piaseczno
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości gruntowej niezabudowanej do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej – 100 %):
Oferta nr 2 (492,00 : 799,50)x100x4 = 246,16 pkt
Razem:
246,16 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
Wycena Nieruchomości Wiesława Katarzyna Figurska-Sitarska
ul. Gen. W. Andersa 12 lok. 4
00-201 Warszawa
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości gruntowej niezabudowanej do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej – 100 %):
Oferta nr 3 (492,00 : 500,00)x100x4 = 393,60 pkt
Razem:
393,60 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 4
RIW-Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Kajki 7/6
10-546 Olsztyn
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości gruntowej niezabudowanej do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej – 100 %):
Oferta nr 4 (492,00 : 492,00)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt
Data powstania: czwartek, 16 lut 2012 13:31
Data opublikowania: czwartek, 16 lut 2012 13:48
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 lut 2012 07:29
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1133 razy