BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz – zadanie nr 7 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów sprzedaży (przekształcenia) na rzecz użytkownika wieczystego)
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz – zadanie nr 7 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów sprzedaży (przekształcenia) na rzecz użytkownika wieczystego)”, zostały złożone trzy oferty niepodlegające odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Ewę Gutowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą GISO Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Jagiellońskiej 28/1, za łączną cenę 17.835,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
GISO Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska
ul. Jagiellońska 28/1
10-273 Olsztyn
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości gruntowej do celów sprzedaży (przekształcenia) na rzecz użytkownika wieczystego – 100 %):
Oferta nr 1 (178,35 : 178,35)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 4
RIW-Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Kajki 7/6
10-546 Olsztyn
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości gruntowej do celów sprzedaży (przekształcenia) na rzecz użytkownika wieczystego – 100 %):
Oferta nr 4 (178,35 : 196,80)x100x4 = 362,52 pkt
Razem:
362,52 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 5
Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć
ul. 11 Listopada 15
18-500 Kolno
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości gruntowej do celów sprzedaży (przekształcenia) na rzecz użytkownika wieczystego – 100 %):
Oferta nr 5 (178,35 : 218,94)x100x4 = 325,84 pkt
Razem:
325,84 pkt
Data powstania: czwartek, 16 lut 2012 13:32
Data opublikowania: czwartek, 16 lut 2012 13:47
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 lut 2012 07:29
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1164 razy