BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz – zadanie nr 9 (wycena nieruchomości gruntowych w celu oszacowania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz – zadanie nr 9 (wycena nieruchomości gruntowych w celu oszacowania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez RIW-Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Kajki 7/6, za łączną cenę 9.225,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
Wycena Nieruchomości Wiesława Katarzyna Figurska-Sitarska
ul. Gen. W. Andersa 12 lok. 4
00-201 Warszawa
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości gruntowej w celu oszacowania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 100 %):
Oferta nr 3 (369,00 : 700,01)x100x4 = 210,84 pkt
Razem:
210,84 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 4
RIW-Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Kajki 7/6
10-546 Olsztyn
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości gruntowej w celu oszacowania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 100 %):
Oferta nr 4 (369,00 : 369,00)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt
Data powstania: czwartek, 16 lut 2012 13:35
Data opublikowania: czwartek, 16 lut 2012 13:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 lut 2012 07:29
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1234 razy