BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości do wydzierżawienia.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./
-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Orzyska,
-Numer działki -część 81/4,
-Numer KW- 13019,
-Powierzchnia nieruchomości ogółem - 2.163 m2,
-Opis nieruchomości-teren na użytkowanie rolne (Ps.kl.V)
-Roczna wysokość czynszu- 40,-zł.
1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia
do dnia 31.12.2004 r. w drodze bezprzetargowej.
2.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego stanowi teren trwałych użytków zielonych, są to tereny podmokłe. Położona jest w obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2004 r.
na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277
w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 15 kwietnia 2004r.
do dnia 05 maja 2004 r.
Data powstania: czwartek, 15 kwi 2004 07:32
Data opublikowania: czwartek, 15 kwi 2004 12:02
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 maj 2004 22:39
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1429 razy