BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pisz, dnia 15-04-2004r


ZPN-7331/II/11/04

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2004 r , Nr 6, poz. 41/ oraz art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 15-04-2004r wpłynął wniosek Urzędu Gminy i Miasta w Piszu dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci cieplnej do budynków mieszkalnych położonych w Piszu na ul.Wyzwolenia i Pl. Daszyńskiego.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu, ul.Gizewiusza 5 pok. Nr 20.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Data powstania: czwartek, 15 kwi 2004 14:34
Data opublikowania: czwartek, 15 kwi 2004 16:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 maj 2004 11:26
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1399 razy