BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM

wykonanie projektu technicznego i koncepcyjnego ścieżek rowerowych na terenie gminy Pisz
Burmistrz Gminy i Miasta Pisz ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 86, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, zgodnie z art 70¹ ustawy z naia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny( Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)ogłasza przetarg pisemny na wykonanie projektu technicznego i koncepcyjnego ścieżek rowerowych na terenie gminy Pisz

Termin realizacji przedmiotu zamówienia– od 27 kwietnia.2004r do 05 maja2004r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu technicznego i koncepcyjnego ścieżek rowerowych na terenie gminy Pisz
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Kryteria oceny ofert:

-Cena.
-Atrakcyjność zaproponowanego przebiegu ścieżek rowerowych( wykorzystanie walorów przyrodniczych).
-Atrakcyjność i estetyka wstępnej koncepcji graficznej informatora i mapy tras rowerowych.
-Estetyka i funkcjonalność wstępnego projektu wiat rowerowych i siedzisk.
-Przewidywany koszt realizacji projektu, będącego przedmiotem prac projektowych.

Warunki Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz w pok. nr 41 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena formularza - 10,00 złotych.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz w pok. nr 41 w terminie do dnia 26 kwietnia 2004r do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2004r. o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz w pok. nr 41.

Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Data powstania: piątek, 16 kwi 2004 15:47
Data opublikowania: poniedziałek, 19 kwi 2004 11:03
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 kwi 2004 11:35
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1530 razy