BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości do wydzierżawienia.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz , przeznaczonych do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./
1.Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gdańska,
- opis nieruchomości - tereny pod garażami murowanymi,
- nr KW - 13025,
- nr działek : 602 o pow. 21m2, 711 o pow. 22m2, 743 o pow. 22m2, 784 o pow.22m2, 593 o pow. 22m2, 635 o pow. 22m2, 590 o pow. 22m2, 695 o pow.21m2, 679 o pow. 22m2.
2. Położenie nieruchomości - Pisz, ul. St. Staszica,
- opis nieruchomości - tereny pod garażami murowanymi,
- nr KW - 12877,
- nr działek : 1014 o pow. 21m2, 1018 o pow. 21m2, 1101 o pow. 22m2, 1034 o pow. 21m2, 842 o pow. 22m2, 1124 o pow. 22m2, 926 o pow. 25m2, 1063 o pow. 22m2, 117/19 o pow. 26m2, 849 o pow. 23m2, 923 o pow. 24m2, 1048 o pow. 22m2,
1127 o pow. 22m2, 920 o pow. 23m2, 117/17 o pow. 26m2, 1008 o pow. 21m, 1020 o pow. 21m2, 1054 o pow. 21m2, 1105 o pow. 21m2, 921 o pow. 24m2, 1038 o pow. 21m2, 117/24 o pow. 26m2, 1139 o pow. 22m2, 117/23 o pow.26m2
3. Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Jagodna,
-opis nieruchomości - teren pod garażem murowanym,
- nr działki - 1137/24 o pow. 22m2.
- nr KW - 13022,
4. Położenie nieruchomości - Pisz, ul. K.I. Gałczyńskiego,
- opis nieruchomości - tereny pod garażami murowanymi,
- nr działek : 462/23 o pow. 22m2, 469/6 o pow. 22m2, 462/59 o pow. 21m2, 462/19 o pow. 23m2, 462/21 o pow. 21m2,
- nr KW - 12764.
5. Roczna wysokość czynszu- 24,-zł/1m2 + 22% VAT.

6. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia na okres do 11 lat, zgodnie z uchwałą Nr XXII/240/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 02 kwietnia 2004 r., dla właścicieli usytuowanych na przedmiotowej działce garaży.
7. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego stanowią tereny zespołów garażowych.Położone są na obszarze gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
8. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
9. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.
10.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 16 kwietnia 2004r.
do dnia 06 maja 2004 r.
Data powstania: poniedziałek, 19 kwi 2004 11:34
Data opublikowania: poniedziałek, 19 kwi 2004 11:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 maj 2004 08:08
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1380 razy