BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości do wydzierżawienia.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./
-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Warszawska,
-Numer działki - 740,
-Numer KW - 13021,
-Powierzchnia nieruchomości - 192m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,
-Roczna wysokość czynszu - 60,-zł.
1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia
do dnia 31.12.2004 r. w drodze bezprzetargowej.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zabudowy mieszkaniowej, położona jest na obszarze
gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2004r.na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 20 kwietnia 2004 r.
do dnia 10 maja 2004 r.
Data powstania: środa, 21 kwi 2004 12:03
Data opublikowania: środa, 21 kwi 2004 16:34
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 maj 2004 08:37
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1448 razy