BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

przetarg na wydzierżawienie działki.

Burmistrz Gminy i Miasta Pisz ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na
wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.
- Położenie nieruchomości-Pisz,ul. Warszawska,
- Opis nieruchomości-teren na użytkowanie rolne,
- Numer działki-część 431/43,
- Powierzchnia działki-26.300m2 /Ł.kl.IV/,
- Numer KW-12764,
- Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego - 152,-zł /brutto/,
- Wadium - 50,-zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 04 maja 2004 r. o godz. 11 00 w sali nr 58 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia do dnia 31.12.2004 r.
3. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
w/w nieruchomość stanowi teren zieleni nieuporządkowanej, w północnej części ogródki, położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do dnia 30 września 2004 r. na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO BP S.A. O)Pisz lub w kasie tut. Urzędu.
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone,jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
6. Niezawarcie umowy dzierżawy, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.
7. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu podane wyżej lub w kasie tutejszego Urzędu pok. nr 51 do dnia 04 maja 2004r. do godz. 10 30.
Data powstania: środa, 21 kwi 2004 12:07
Data opublikowania: środa, 21 kwi 2004 16:35
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 maj 2004 11:28
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1601 razy