BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz selektywną zbiórkę odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz – zadanie nr 1
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz selektywna zbiórka odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz – zadanie nr 1”, zostały złożone trzy oferty, w tym dwie niepodlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Edwarda Ślesińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wywóz Śmieci i Odpadów Edward Ślesiński z siedzibą w Orzyszu, Os. Robotnicze 5/8, za łączną cenę 55.000,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Olsztyńska 3
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 1 (55 000,00 : 77 000,00)x100x3 = 214,29 pkt
Razem:
214,29 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
Os. Robotnicze 5/8
12-250 Orzysz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 3 (55 000,00 : 55 000,00)x100x3 = 300,00 pkt
Razem:
300,00 pkt


Wykonawca, którego oferta została odrzucona:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 5
KOMA Usługi Komunalne Jakub Maniak
ul. Sikorskiego 19c
19-300 Ełk

Data powstania: poniedziałek, 5 mar 2012 14:05
Data opublikowania: poniedziałek, 5 mar 2012 15:03
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 mar 2012 11:16
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1174 razy