BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),


 


-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Żurawia,


-Numer działki – część 1670,


-Numer KW – 13023,


-Powierzchnia nieruchomości - 600 m2,


-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na parkowanie samochodów ciężarowych,


-Roczna wysokość czynszu – 350 zł oraz 23 % podatku VAT


 


1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 1 roku.


2. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest  planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to teren zieleni nieuporządkowanej niskiej.


3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2012 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.


4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 13 marca 2012 r. do dnia 3 kwietnia 2012 r.

Data powstania: wtorek, 13 mar 2012 14:45
Data opublikowania: wtorek, 13 mar 2012 15:50
Data przejścia do archiwum: środa, 4 kwi 2012 08:47
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1142 razy