BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości do wydzierżawienia.
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./
-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Fabryczna,
-Numer działki - część 287,
-Numer KW - 13025,
-Powierzchnia nieruchomości - 323 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,
-Roczna wysokość czynszu - 50,-zł.
1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia do dnia 31.12.2004 r.
2.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem według ustalenia studium położona jest w
większości na terenie projektowanej obwodnicy wewnętrznej, na obszarze gdzie brak jest
planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2004 r.na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 23 kwietnia 2004 r.
do dnia 13 maja 2004 r.
Data powstania: poniedziałek, 26 kwi 2004 07:50
Data opublikowania: poniedziałek, 26 kwi 2004 11:33
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 maj 2004 08:01
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1427 razy