BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Pisz , przeznaczona do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46 ,poz.543 z późn. zm./

- Położenie nieruchomości - Stare Guty , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
na cele rolne
R-IV a -0,09 ha,R-IVb-0,40 ha, R-VI-0,05ha,R-V-0,71ha
- Numer działki - 17/3, 18/3
- Powierzchnia działki - 1,25 ha
- Numer KW - 13721
- Cena rocznego czynszu dzierżawnego - 64,-zł,

1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres jednego roku,
w drodze bezprzetargowej.
2.Wydzierżawiana nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego . Zgodnie ze studium teren istniejących
użytków rolnych.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do dnia 30 września 2004 r.
na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609
w PKO BP S.A. O)Pisz lub w kasie tut. Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
28 kwietnia 2004r. do dnia 18 maja 2004r.
Data powstania: środa, 28 kwi 2004 09:31
Data opublikowania: środa, 28 kwi 2004 10:07
Data przejścia do archiwum: środa, 19 maj 2004 08:27
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1440 razy