BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Targowa,
-Numer działki – część 328/10,
-Numer KW – 12303,
-Powierzchnia nieruchomości - 400 m2,
-Opis nieruchomości - plac utwardzony Amfiteatru do prowadzenia nauki jazdy,
-Miesięczna wysokość czynszu – 110,00 zł oraz 23 % podatku VAT . Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XIX/262/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 kwietnia 2012 r. do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 1 roku.
2. W/w teren zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/295/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum kulturalno-rozrywkowego z placem wielofunkcyjnym (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 170 poz. 2463) stanowi obszar oznaczony symbolem 1.UK,US – teren usług kultury, sportu i rekreacji.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 28 kwietnia 2012 r. do dnia 19 maja 2012 r.

Data powstania: środa, 9 maj 2012 11:04
Data opublikowania: środa, 9 maj 2012 12:15
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 maj 2012 08:59
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1210 razy