BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 44/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 29 kwietnia 2004r.

w sprawie opłat za usługi świadczone na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Pisz
Na podstawie § 2 ust. 2 Załącznika do Uchwały Nr XVII/198/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 10 grudnia 2003r w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Pisz ustalam, co następuje:
§ 1.
1.Ustalam wysokość stawek opłat za usługi świadczone na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Pisz w następujących wysokościach:
1)pochowanie zwłok – 160,00 zł
2)pochowanie zwłok dzieci do lat 8 – bezpłatne
3)pochowanie zwłok pod pomnik – 210,00 zł
4)wystawienie ciała w kaplicy – 45,00 zł za dobę
5)Reklama wokół cmentarzy – 100,00 zł za 12 miesięcy
2. Stawki określone w ust. 1 nie zawierają podatku VAT.
3. W niedziele i święta ceny na usługi wyszczególnione w ust. 1 z wyłączeniem pkt. 4 zwiększa się o 40%.
4. Z opłat określonych w ust. 1 zwalnia się podopiecznych Opieki Społecznej bez prawa do zasiłku pogrzebowego ZUS.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004r.Data powstania: piątek, 30 kwi 2004 14:54
Data opublikowania: piątek, 30 kwi 2004 16:42
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2298 razy