BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wąglicka,
-Numer działki - część 148/25,
-Numer KW - 13026,
-Powierzchnia nieruchomości - 6463 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia na użytkowanie rolne /PSVI/,
-Roczna wysokość czynszu - 50zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia
do dnia 31.12.2004 r. w drodze bezprzetargowej.
2. Nieruchomość wymieniona w wykazie, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego stanowi zmeliorowane użytki zielone, w części
zachodniej fragmenty Puszczy Piskiej, położona jest na obszarze gdzie nie ma planu
zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2004 roku,
na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277
w PKO PB S.A.O/Pisz lub w kasie Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 07 maja 2004 r.
do dnia 27 maja 2004 r.
Data powstania: piątek, 7 maj 2004 13:18
Data opublikowania: piątek, 7 maj 2004 17:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 maj 2004 00:00
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1535 razy