BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości do wydzierżawienia.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz , przeznaczonych do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./
1.Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gdańska,
- opis nieruchomości - tereny pod garażami murowanymi,
- nr KW - 13025,
- nr działek : 615 o pow. 21m2, 596 o pow. 23m2, 675 o pow. 22m2, 618 o pow. 21m2,
680 o pow. 22m2, 733 o pow. 21m2, 726 o pow. 21m2, 298/35 o pow. 23m2.
2. Położenie nieruchomości - Pisz, ul. St. Staszica,
- opis nieruchomości - tereny pod garażami murowanymi,
- nr KW - 12877,
- nr działek : 1052 o pow. 21m2, 806 o pow. 22m2, 1159 o pow. 21m2, 1026 o pow. 21m2,
1035 o pow. 22m2, 948 o pow. 24m2, 1055 o pow. 21m2, 1033 o pow. 22m2,
1074 o pow. 22m2, 1009 o pow. 23m2, 1061 o pow. 21m2, 1065 o pow. 21m2,
1147 o pow. 25m2, 870 o pow. 22m2, 1148 o pow. 28m2, 1168 o pow. 28m2,
1135 o pow. 22m2, 847 o pow. 24m2, 117/8 o pow. 26m2, 1007 o pow. 23m2,
1068 o pow. 22m2, 1167 o pow. 29m2, 117/21 o pow. 26m2, 1125 o pow. 22m2,
135/7 o pow. 24m2, 1006 o pow. 21m2, 1144 o pow. 21m2, 1121 o pow. 22m2
852 o pow. 24m2, 873 o pow. 22m2.
3. Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Jagodna,
-opis nieruchomości - teren pod garażem murowanym,
- nr działek : 1137/17 o pow. 22m2, 1137/33 o pow. 22m2.
- nr KW - 13022,
4. Położenie nieruchomości - Pisz, ul. K.I. Gałczyńskiego,
- opis nieruchomości - tereny pod garażami murowanymi,
- nr działek : 462/7 o pow. 23m2, 462/75 o pow. 24m2, 462/8 o pow. 23m2, 462/11
o pow. 20m2, 462/31 o pow. 22m2, 462/58 o pow. 22m2.
- nr KW - 12764.
5. Położenie nieruchomości - Pisz, ul. G.Gizewiusza,
- opis nieruchomości i tereny pod garażami murowanymi,
- nr działek : 357/18 o pow. 20m2, 357/20 o pow. 17m2,
- nr KW - 12877.
6. Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Kwiatowa,
- opis nieruchomości - teren pod garażem murowanym,
- nr działki : 450/21 o pow. 24m2,
- nr KW - 13024.
6. Roczna wysokość czynszu- 24,-zł/1m2 + 22% VAT.

7. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia
na okres do 11 lat, zgodnie z uchwałą Nr XXIII/267/04 Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 kwietnia 2004 r., dla właścicieli usytuowanych na przedmiotowej działce garaży.
8. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego stanowią tereny zespołów garażowych.
Położone są na obszarze gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
9. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku,
na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
10. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen usług
i towarów konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.
11.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 11 maja 2004r.
do dnia 31 maja 2004 r.
Data powstania: poniedziałek, 10 maj 2004 12:27
Data opublikowania: poniedziałek, 10 maj 2004 13:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 cze 2004 08:19
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1392 razy