BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 50/12 Burmistrza Pisza z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Piszu 1, oznaczonych nr działek 481/32, 481/34, 481/35, 481/36, 481/38 i 481/39, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13021, w składzie:


1. Przewodniczący komisji: - Ewa Żmijewska,
2. Członek komisji – Ewa Rogowska,
3. Członek komisji – Ewelina Machnacz,
4. Członek komisji – Marcin Ilewicz.

§ 2.

Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 20 czerwca 2012 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2012 roku.

Data powstania: środa, 20 cze 2012 10:09
Data opublikowania: środa, 20 cze 2012 13:59
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1248 razy