BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu.

Sprzedaż budynku gospodarczego wraz z działką gruntu.
Burmistrz Gminy i Miasta Pisz działając zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu
przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa lub własność gminy (Dz.U. Nr 9, poz. 30 z późn.zm.) ogłasza II publiczny przetarg
ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości - Jagodne , gmina Pisz.
- Opis nieruchomości - budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej-
52,23m2 wraz z przynależną działką gruntu,
-Numer geodezyjny nieruchomości - 112/4
-Powierzchnia działki - 2.900m2.
-Numer KW - 13689
-Cena wywoławcza - 32.944,-zł.
- Wysokość wadium - 4.000,-zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 04 czerwca 2004 r. o godz. 11.00 w sali nr 58
w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2.Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego.Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80 , poz.717 z 2004r. Nr 6 poz.41/
na działce nr 112/4 można utworzyć nowe siedlisko rolnicze.
3. Cenę sprzedaży działki stanowiącej cenę przetargową, należy wnieść najpóźniej do dnia
zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr
53-10204753-101300609 PKO BP SA O)Pisz lub w kasie Urzędu.
4. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
5. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem
notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
6. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra
przetargu.
7. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu podane
wyżej lub w kasie tutejszego Urzędu pok. nr 51 w godz.8 00 do 13 00
- najpóźniej do dnia 31 maja 2004 r. podając numer nieruchomości
i jej położenie.
Data powstania: wtorek, 11 maj 2004 12:41
Data opublikowania: wtorek, 11 maj 2004 16:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 cze 2004 07:53
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1618 razy