BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 30 lipca 2012 r. PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXII-ga SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 01 sierpnia 2012 ROKU /ŚRODA / O GODZINIE 13- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXI/12 z obrad Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Burmistrza Pisza.

5. Zapytania i wnioski sołtysów.

6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/271/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pisz na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2018” .

10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz .

11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz .

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Pisz ” .

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia " Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw Gminy Pisz.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Odpowiedzi na zapytania radnych.

18. Wolne wnioski i informacje.

19. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data powstania: wtorek, 24 lip 2012 13:45
Data opublikowania: wtorek, 24 lip 2012 15:47
Data przejścia do archiwum: środa, 1 sie 2012 14:52
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1240 razy