BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2004 r, Nr 6, poz. 41/ oraz art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 06-05-2004r wpłynął wniosek Firmy „ADA VITA-EŁK”, Konieczki 16, 19-300 Ełk, działającej w imieniu inwestora Zakładu Energetycznego Białystok Spółka Akcyjna w Białymstoku, Rejon Energetyczny Giżycko ul. Przemysłowa 3, dotyczący

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia 0,4 /0,23 kV w miejscowości Pilchy, na działkach o nr geodezyjnych 204/8, 204/27, 204/29, 203, 202/1 201/1, 200/7, zasilającej siedliska rolnicze położone na działkach nr 201/1 i 202/1.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. Nr 20.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: środa, 12 maj 2004 11:25
Data opublikowania: środa, 12 maj 2004 11:42
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 cze 2004 15:35
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1755 razy