BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz.

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Pisz , przeznaczona do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46 ,poz.543 z późn. zm./

- Położenie nieruchomości - Kocioł Duży , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości -grunt przeznaczony do użytkowania na cele rolne Ps kl.IV
- Numer działki - 186/2
- Powierzchnia działki - 1.000m2
- Numer KW - 13736
- Cena rocznego czynszu dzierżawnego - 30,-zł,

1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres jednego roku,
w drodze bezprzetargowej.
2.Wydzierżawiana nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego . Zgodnie ze studium działka może być
zabudowana zagrodą rolniczą.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do dnia 30 września 2004 r.
na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609
w PKO BP S.A. O)Pisz lub w kasie tut. Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
13 maja 2004r. do dnia 02 czerwca 2004r.
Data powstania: środa, 12 maj 2004 12:06
Data opublikowania: środa, 12 maj 2004 13:15
Data przejścia do archiwum: środa, 12 maj 2004 13:14
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1417 razy