BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz.

Działka przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Pisz , przeznaczona do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46 ,poz.543 z późn. zm./

- Położenie nieruchomości - Wąglik , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
na cele rolne / R-VI-1,12ha,R-V-0,11ha,Ł-V-0,45ha/.
- Numer działki - 238/1,242,243
- Powierzchnia działki - 1,68 ha
- Numer KW - 13702
- Cena rocznego czynszu dzierżawnego - 60,-zł,

1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres trzech lat ,
w drodze bezprzetargowej.
2. Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego .Zgodnie z założeniami studium -
teren istniejących użytków rolnych.
3.Ustalony czynsz dzierżawny może być zwiększony w przypadku zmiany stawek
czynszu dzierżawnego , począwszy od roku następnego po zawarciu umowy.
4.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września
każdego roku na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609
w PKO BP S.A. O)Pisz lub w kasie tut. Urzędu.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
15 maja 2004r. do dnia 03 czerwca 2004r.
Data powstania: poniedziałek, 17 maj 2004 12:12
Data opublikowania: poniedziałek, 17 maj 2004 12:34
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 cze 2004 10:37
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1460 razy