BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 20 września 2012 r. PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXIV-ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 WRZEŚNIA 2012 ROKU /PIĄTEK / O GODZINIE 13- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXIII/12 z obrad Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Burmistrza Pisza.

5. Zapytania i wnioski sołtysów.

6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz na własność nieruchomości będącej własnością osób fizycznych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pisz na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2018 ”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie umowy o wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Pisz a Miastem Kędzierzyn – Koźle.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2012-2021.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2012.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Pisz.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Pisz.

20. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2012 roku.

21. Stanowisko Rady Miejskiej w Piszu w sprawie poparcia stanowiska Koła Wędkarskiego „Orzysz” w Orzyszu i Koła Łowieckiego „Białka” w Białej Piskiej dotyczącego zaprzestania odłowów sieciowych gospodarczych na terenie Jezior Mazurskich o strategicznym znaczeniu dla rozwoju turystycznego gminy Pisz i regionu Warmii i Mazur.

22. Interpelacje i zapytania radnych.

23. Odpowiedzi na zapytania radnych.

24. Wolne wnioski i informacje.

25. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady
/-/ Lilla Bednarek
Data powstania: czwartek, 20 wrz 2012 11:18
Data opublikowania: czwartek, 20 wrz 2012 14:33
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 wrz 2012 16:04
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1204 razy