BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Nieruchomość do wydzierżawienia
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./

-Położenie nieruchomości - Pisz ul. Sowia,
-Numer działki -cz. 1602/1,
-Numer KW- 13027,
-Powierzchnia nieruchomości- 760m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia pod 2 ogródki po 380m2 każdy,
-Roczna wysokość czynszu - 70zł - za każdy ogródek,

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia
do dnia 31.12.2004 r. w drodze bezprzetargowej.
2.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi teren projektowanej obwodnicy,
położona jest na obszarze gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2004r.,
na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753 0000 0202 0006 0277
w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 17 maja 2004 roku
do dnia 07 czerwca 2004 roku.
Data powstania: wtorek, 18 maj 2004 08:50
Data opublikowania: wtorek, 18 maj 2004 14:44
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 cze 2004 07:24
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1539 razy